Geen PGB meer! Wat nu?

Als PGB-houder was u gewend  uw thuiszorg direct bij de persoon in te kopen die de zorg ook daadwerkelijk leverde. Bij Zorg in natura (ZIN) bent u op dit moment aangewezen op een AWBZ-toegelaten zorginstelling. Deze regelt de zorginzet met en bij u samen met de nodige administratieve stappen. Bij PrivaZorg pakken wij dit als volgt aan:

1. Al onze zorgverleners zijn zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). Zij werken bijzonder professioneel, flexibel en cliëntgericht. Zij maken direct afspraken met u, er zijn geen beperkende werkroosters. U houdt de regie in handen voor uw thuiszorg zoals u deze wenst en wanneer. Uw vertrouwde PGB-zorgverlener kan met u meegaan wanneer hij/zij zich laat inschrijven als ZZP-er bij PrivaZorg.
 

2. PrivaZorg levert topzorg (in 2011 waardeerden onze cliënten onze ZZP-ers met een landelijk gemiddelde 8,9) tegen zeer redelijke prijzen. Daarom contracteren de zorgkantoren, die de AWBZ-zorg inkopen, PrivaZorg graag juist ook voor ex-PGB-cliënten. Onze lage financieringstarieven hebben weliswaar geen directe invloed op uw zorgkosten: de eigen bijdrage zoals het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ze vaststelt op basis van uw inkomsten. Maar zo kunt u wel AWBZ-gefinancierde thuiszorg krijgen via PrivaZorg onder de conditities van PGB zorg.

3. Wat te doen? Neem contact op met ons en wij regelen alles zoals u dat wenst: omzetting van uw indicatie van PGB naar ZIN en naar PrivaZorg, koppeling aan een (klein zelfsturend team van) ZZP-er(s) of uw eigen bekende zorgverlener, kennismaking, afspraken, zorg opstarten etc.


<< terug