Zorgverleners kunnen als zzp'er bij zorginstellingen blijven werken

Amsterdam Zelfstandige zorgverleners kunnen vanaf 1 januari vrijwel zeker via zorginstellingen zorg in natura verlenen, zonder dat sprake is van een dienstbetrekking. BTN, namens zorginstellingen, en FNV Zelfstandigen denken hiervoor binnenkort modelovereenkomsten af te ronden. 'De verwachting bestaat dat de ministeries van Volksgezondheid en Financiën de modelovereenkomsten eind januari 2015 goedkeuren.', schrijven de organisaties. 'Wij hadden dit traject graag ruim voor aankomende jaarwisseling afgerond. Dat is helaas niet gelukt', schrijven BTN en FNV. Echter, daar is een goede reden voor. Met de modelovereenkomsten wordt niet alleen een dienstbetrekkinge tussen de zorgverlener en de zorginstelling uitgesloten, het is tevens de bedoeling dat deze zullen gelden als een collectieve Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Bij juist gebruik is het aanvragen en het controleren van een BGL derhalve niet meer nodig. Dit levert een aanzienlijke administratieve lastenverlichting op voor zowel de zorgverleners als de zorginstellingen. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden volgens BTN en FNV de fiscale belemmeringen opgeheven om als zzp'er via thuiszorginstellingen te werken. 'Het kabinet geeft aan dat voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wkkgz geanticipeerd kan worden op deze nieuwe wetgeving. Dit zal in een Kabinets-brief richting de Tweede Kamer nogmaals bevestigd worden.

10/12/2014 - Financieel Dagblad


<< terug