Veranderingen in de zorg per 2015

Ondersteuning thuis
Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen.

 

Verpleging en verzorging thuis
Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen.

Wet langdurige zorg
Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen.

 

Na 1 januari 2015 zijn gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk dus samen verantwoordelijk voor de zorg.
 

Overgangsregeling zorg en ondersteuning 2015
Zorg die eerder in de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ) geregeld was, gaat over naar 3 wetten; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz). Hulp bij het Huishouden was al eerder bij de gemeente ondergebracht. 2015 is een overgangsjaar waarbij bestaande rechten doorlopen voor de duur van de indicatie of het besluit, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Gedurende dit jaar kan de gemeente of uw zorgverzekeraar een nieuwe beslissing nemen over uw zorg of ondersteuning. De gemeente of uw zorgverzekeraar zal u hierover informeren.

Zorgorganisaties hebben contracten met de gemeenten/zorgverzekeraar nodig om zorg en ondersteuning te mogen bieden die wordt vergoed. PrivaZorg heeft inmiddels met een groot aantal gemeenten en zorgverzekeraars contracten kunnen sluiten.

 

Hoe vraag ik ondersteuning thuis aan?
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en andere mensen kunt blijven ontmoeten. Daarbij kijkt uw gemeente ook wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden of buren voor u kunnen betekenen.

Hoe weet de gemeente wat u nodig heeft?
De gemeente bekijkt uw persoonlijke situatie. Daarbij kijkt de gemeente samen met u naar wat u zelf nog kunt, waar uw omgeving kan helpen en waar ondersteuning nodig is. Als u toch meer ondersteuning nodig heeft dan uw familie, buren of vrienden kunnen bieden, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. 

Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten.
Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams opgericht en actief. Dan kunnen medewerkers uit het sociale wijkteam uw persoonlijke situatie met u bespreken.
 

Zijn kinderen, vrienden en buren straks verplicht om u te helpen?
Nee. Kinderen, vrienden of buren zijn niet verplicht u te helpen. Gemeenten mogen wel vragen wat uw kinderen, vrienden of buren voor u kunnen betekenen. Zo kunnen gemeenten ook beter rekening houden met mensen die mantelzorg geven. Bijvoorbeeld door deze mensen waar nodig te ondersteunen. 

 


<< terug