Wijkverpleging blijft voor iedereen toegankelijk door extra zorginkoop verzekeraars

Zorgverzekeraars gaan extra zorg inkopen om ervoor te zorgen dat de wijkverpleging toegankelijk blijft

Dat meldt koepelvereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) woensdag. Daarmee garanderen de verzekeraars dat iedere verzekerde de verzorging krijgt die hij of zij nodig heeft. "Zorgverzekeraars willen voorkomen dat verzekerden belemmerd worden in de toegang tot wijkverpleegkundige zorg door een tekort aan budgettaire ruimte", stelt ZN. Waar nodig kopen de verzekeraars extra zorg in om ook in de laatste maanden aan de vraag naar verpleging te kunnen voorzien. Iedere verzekerde die wijkverpleegkundige zorg nodig heeft, krijgt de zorg vergoed. Ook als het budget wordt overschreden.
 

Budget

Door de extra inkoop wordt mogelijk het budget voor de wijkverpleging overschreden. ZN verwacht dat de van tevoren afgesproken bezuiniging van ruim 400 miljoen euro op wijkverpleging in 2015 dan ook niet wordt gehaald. De koepel heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hierover geïnformeerd. ZN kan nog niet voorspellen hoe groot de mogelijke overschrijding uiteindelijk wordt. 
 

Meer zorg

De koepel baseert zich op voorlopige productie- en declaratiecijfers van zorgverzekeraars voor de wijkverpleging. In de eerste vier maanden van dit jaar is in een aantal regio's al tientallen miljoenen euro's meer aan wijkverpleegkundige zorg verleend dan van tevoren is geraamd. Het totale beschikbare budget voor wijkverpleging is dit jaar iets minder dan 3,2 miljard euro.  
 

Haalbaarheid

Vorig jaar spraken het ministerie van VWS, verschillende brancheorganisaties, ZN en de patiëntenfederatie NPCF af om de bezuiniging van 400 miljoen euro te realiseren. Meerdere keren hebben zorgverzekeraars hun zorgen geuit over de haalbaarheid van dit bedrag. Volgend jaar wil het kabinet nog eens 100 miljoen euro extra bezuinigen. ZN wil dat het ministerie voor volgend jaar "een reëel" budget vaststelt, "zodat de sector die volop in ontwikkeling is, niet opnieuw onnodig onder druk komt te staan door een te krap budgettair kader". De organisatie gaat daarover praten met alle betrokken partijen. Sinds dit jaar zit wijkverpleging weer in het basispakket en worden de kosten vergoed door zorgverzekeraars. Voorheen werd deze zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed.
 

Bron: NU.nl 
02 september 2015
<< terug