Van Rijn wil af van 'stapelfactuur' eigen bijdrage Wmo

Gemeenten en het Centraal administratiekantoor (CAK) moeten rekeningen voor de eigen bijdrage in de Wmo sneller opsturen. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gaat kortere deadlines stellen. Dat bleek gisteren op 10 maart in een Kameroverleg.

Zo’n 7000 mensen hebben in september 2015 een zogeheten ‘stapelfactuur’ gekregen voor de eigen bijdrage Wmo over 2015. Het CAK, dat de eigen bijdrage berekent op basis van de werkelijk geleverde zorg, kon door alle veranderingen in de Wmo per 1 januari 2015 de rekeningen niet eerder versturen. Er was een ‘mismatch’ tussen de gegevens die de zorgaanbieder en de gemeente aanleverden, verklaarde Eva Heijblom, CAK-directeur klantcontacten, destijds in een interview met Zorgvisie: ‘Die mensen krijgen een dezer dagen de factuur van de eigen bijdragen die ze vanaf 1 januari 2015 verschuldigd zijn. Dat kan om forse bedragen gaan, omdat het zo lang heeft geduurd. In individuele gevallen gaat het om honderden en in uitzonderlijke gevallen zelfs om duizenden euro’s.

Zorgmijden door hoge rekening
De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen om de hoogte van de rekeningen. In sommige gemeenten moeten burgers vier keer zo veel betalen als in de AWBZ. Kamerleden ontvangen signalen dat burgers door de stapeling van eigen bijdragen afzien van zorg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt hoe de eigen bijdragen in de Wmo voor de diverse inkomensgroepen uitpakken. Van Rijn zegt daarnaast toe een kwalitatief onderzoek te doen naar het mijden van zorg vanwege de stapeling van eigen bijdragen.

Maximale termijn of opschorten
Maar de Kamer wil niet wachten op de uitkomst daarvan, bleek tijdens het Kamerdebat. De VVD vindt het onrechtvaardig dat de rekening vooral bij de middeninkomens komt, omdat gemeenten alleen mensen met een minima compenseren. De PVV wil dat er een maximale termijn van acht weken komt voor het indienen van rekeningen voor de eigen bijdrage Wmo. Burgers betalen nu elke maand al een periodebedrag. Als het aan de PVV ligt, komt de werkelijke factuur dus maximaal acht weken daarna. De SP wil dat de inning van eigen bijdragen in de Wmo voorlopig worden opgeschort en later worden kwijtgescholden. De moties lijken niet voldoende steun te krijgen. De stemming is dinsdag.

Stapelfactuur
De staatssecretaris doet tijdens het Kamerdebat al wel de toezegging een kortere termijn te gaan stellen waarbinnen burgers een rekening kunnen krijgen. Hij wil ook af van de ‘stapelfacturen’. Het CAK mag volgens de wet 24 maanden doen over het opstellen van een factuur voor de eigen bijdrage. Dat moet dus sneller. Ook gemeenten krijgen een kortere periode waarbinnen ze alle gegevens moeten aanleveren bij het CAK. Maar hoeveel korter is nu nog niet duidelijk. Van Rijn wil eerst overleggen met gemeenten en CAK wat een redelijke termijn is. Hij zal de Kamer uiterlijk 1 juli laten weten hoe dat is afgelopen.

Zorgvisie, 11 maart 2016


<< terug