Uitslagen cliënttevredenheidsonderzoek

 In kwartaal 3 van 2015 heeft ZorgfocuZ bij PrivaZorg een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is zowel de Zorg Thuis als de Hulp bij het Huishouden onderzocht. De uitslagen, die wij begin 2016 ontvingen, zijn verheugend!
 

Uitkomsten CQ meting Zorg Thuis

Uitkomsten CQ meting Hulp bij het Huishouden

Bejegening

9,3

Afspraken over hulp

8,6

Effect zorg op leven

8,1

Bejegening

9,4

Kwaliteit personeel

9,2

Betrouwbaarheid

8,6

Inspraak

8,6

Deskundigheid

9,2

Informatie

8,9

Effectiviteit

8,0

 

Algemeen cijfer Zorg Thuis

 

8,8

 

Algemeen cijfer Hulp bij het Huishouden

 

8,3


Genoemde uitslagen zullen wij gebruiken wij om met elkaar de kwaliteit van de zorg te borgen en daar waar nodig te verbeteren.


<< terug