ActiZ stuurt brandbrief naar minister Schippers over wijkverpleging

De continuïteit van de wijkverpleging staat onder druk en de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zitten muurvast. Zorgaanbieders verliezen op de wijkverpleging.

De overheid moet nu ingrijpen, schrijft ActiZ vandaag in een brandbrief aan minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn. 

Specialistische wijkverpleging
Zorgaanbieders kunnen de specialistische wijkverpleging niet meer kostendekkend aanbieden en overwegen deze te stoppen. Zorgverzekeraars hebben de budgetten voor wijkverpleging te krap gesteld en houden geen rekening met de nieuwe toestroom van patiënten. Zorgverzekeraars zouden niet bereid zijn om hiervoor te betalen en vorderen geld terug.

Zorginkoop 2017
Bovendien wordt volgens ActiZ in de zorginkoop 2017 geen rekening gehouden met deze p
atiëntengroei en gaan de tarieven verder omlaag. Ophoging van de tarieven door de NZa heeft geen effect omdat de meeste zorgverzekeraars grotere kortingspercentages opleggen. Veel zorgaanbieders kunnen niet meer kostendekkend werken en zouden overwegen de specialistische wijkverpleging te stoppen. Cliënten blijven dan verstoken van bijvoorbeeld terminale zorg, pijnbestrijding en zorg bij thuisinfuus. Dat maakt thuis wonen lastig.

Bureaucratie
De administratieve lasten zijn ook omhoog gegaan. Weliswaar is er een integraal tarief mogelijk gemaakt door de overheid, maar dit wordt volgens ActiZ teniet gedaan doordat zorgverzekeraars per doelgroep een andere prestatie eisen. Daardoor moeten wijkverpleegkundigen nu zeven prestaties per jaar registreren in plaats van twee. ActiZ zegt mee te willen werken aan een passende registratie en daarvoor al een gezamenlijk traject te hebben afgesproken met brancheorganisaties, NZa en ZN. Op aparte lijstjes van zorgverzekeraars zit de zorg niet te wachten.


Begroting 2017
De continuiteit van de zorg loopt gevaar, zegt ActiZ. Na de zomer zijn er clientenstops te verwachten. De keuzevrijheid wordt beperkt, zorg die net iets ingewikkelder is, is nauwelijks meer beschikbaar. ActiZ roept het ministerie op de huidige ontwikkelingen mee te laten wegen bij de begrotingsbehandeling voor 2017. Het doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, komt op deze manier steeds verder weg te liggen.  


Zorgvisie, 2 augustus 2016

 


<< terug