Algemene Voorwaarden ActiZ en BTN

Om onze cliënten goed te informeren over rechten en plichten publiceren wij op deze website de Algemene voorwaarden van ActiZ en BTN.
 

Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2014.
 

 Algemene Voorwaarden ActiZ en BTN zorg zonder verblijf