Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) van PrivaZorg behartigt de belangen van de cliënten en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is het van belang op de hoogte te zijn van cliëntenervaringen, wensen en behoeften. Daarom wil de CR in contact komen met mensen die zorg ontvangen én hun mantelzorgers om te weten hoe zij denken over de geleverde zorg.

U kunt zich aanmelden voor het digitale cliëntenpanel via: clientenraad@privazorg.nl.