Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via PrivaZorg ontvangt. Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg/ondersteuning. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.


Onafhankelijke klachtenfunctionaris

PrivaZorg beschikt over een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Als u iets dwars zit, vragen wij u om dit eerst te bespreken met de zorgverlener. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met het steunpunt PrivaZorg Zoetermeer. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u een klacht ook rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir indienen. 
 

Klachtenfunctionaris
Mevrouw H. Krijnen
Postbus 2914
3800 GK Amersfoort

Email: klachtenfunctionaris@quasir.nl


Klachtenreglement
 

 Klachtenreglement

 

Privacyreglement

Omdat wij op een verantwoorde manier met uw persoonlijke gegevens omgaan, hebben wij dit vastgelegd in een privacyreglement. Deze voldoet geheel aan de wettelijke eisen. Dit reglement is op onze vestiging ter inzage beschikbaar.