Over PrivaZorg 

PrivaZorg Zoetermeer is een zorgbureau dat in nauwe samenwerking met de landelijke thuiszorgorganisatie PrivaZorg u verpleging, verzorging en begeleiding in de thuissituatie kan bieden. Wij hebben één gezamenlijk doel: u als cliënt op een professionele en persoonlijke manier van dienst zijn. 

Onze visie is dat de cliënt centraal staat en de regie over zijn eigen leven zoveel mogelijk behoudt. Invulling van de zorg gebeurt dan ook altijd in overleg met u en uw naaste familie. Bij ons staat uw zelfstandigheid voorop en samen met u maken we een individueel zorgplan, waarbij uw wensen bepalend zijn. De zorgverleners van PrivaZorg zijn gemotiveerde zelfstandige zorgprofessionals, die in kleine wijkgerichte teams zorg verlenen. Op deze manier kunnen zij flexibel inspelen op veranderingen in uw leefsituatie en ontvangt u zorg zoals ú wilt!
 

  • U ontvangt zorg door vaste zorgverleners
  • Bekende gezichten en vertrouwde handen
  • Wij leveren zorg op tijden die u wenst
  • Wij werken met gecertificeerde zorgverleners
  • Kwaliteit van zorg staat hoog in ons vaandel
  • Uw wens is onze zorg


PrivaZorg is een landelijk werkende thuiszorg organisatie die inmiddels stevig verankerd is in het Nederlandse zorgveld. Door de unieke filosofie en sterke identiteit heeft PrivaZorg in veel regio's een goede naam opgebouwd. De zorginzet bij cliënten wordt geregeld door een landelijk netwerk van meer dan 35 vestigingen.
 

PrivaZorg is uitgegroeid tot een respectabele organisatie; jaarlijks worden meer dan één miljoen zorguren geleverd door ruim 2500 zorgverleners. PrivaZorg onderscheidt zich van traditioneel georganiseerde thuiszorg door met zelfstandige zorgverleners te werken. De zorgverleners zijn Zelfstandige Zorg Ondernemers (afgekort ZON). Zij vullen in overleg met de cliënt de zorg persoonlijk in. Niet de organisatie, maar de cliëntwensen zijn hierin richtinggevend. PrivaZorg werkt volgens een genormeerd kwaliteitssysteem. Sinds juli 2006 is PrivaZorg HKZ gecertificeerd. 

PrivaZorg beschikt over een cliëntenraad, een klachtenprocedure en een privacyreglement.