Huishoudelijke zorg WMO

Als het huis schoonmaken te zwaar wordt, dan kunt u bij PrivaZorg terecht voor huishoudelijke zorg. Afhankelijk van de indicatie kan de zorgverlener taken vervullen om het hele huishouden draaiende te houden. U kunt hierbij denken aan: schoonmaken, de was doen, boodschappen halen, eten bereiden en zorgen voor planten en huisdier(en). En als het nodig is, vangt de thuishulp ook gezinsleden op zodat thuiskomen gezellig blijft. 
 

Categorieën

Er zijn drie categorieën Hulp bij het Huishouden (HH):
 

  1. Schoonmaakwerkzaamheden (licht en zwaar huishoudelijk werk, de was doen, huishoudelijke spullen in orde maken).
  2. Schoonmaakwerkzaamheden met andere lichte ondersteuning in de huishouding (dagelijkse organisatie van het huishouden, anderen helpen in huis met zelfverzorging en/of maaltijdbereiding).
  3. Schoonmaakwerkzaamheden met ondersteuning binnen de ontregelde huishouding (instructie, advies, voorlichting, eenvoudige psychosociale begeleiding in een ontregelde huishouding.
     

Afhankelijk van uw situatie wordt via het WMO-loket van de gemeente Zoetermeer bepaald op welke van deze categorieën hulp u recht hebt. Ook bepalen zij de hoeveelheid hulp die u kunt krijgen. 
 

Voorwaarden

U hebt een ziekte of beperking, waardoor u uw huishouden niet zelf op orde kunt houden én daarnaast heeft u geen inwonende partner of kinderen van 18+, die deze taken van u zouden kunnen overnemen. 
 

Informatie en indicatie

Voor aanvullende informatie over en het aanvragen van een indicatie voor hulp bij het huishouden kunt u terecht bij het WMO-loket van de gemeente Zoetermeer of op de website www.zoetermeerwijzer.nl.

WMO-Loket Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
T 14 079
www.zoetermeerwijzer.nl