Zorg aanvragen

Zorg vragen en van anderen afhankelijk zijn is nooit prettig. Gelukkig kunnen we in Nederland op veel manieren hulp, verpleging of medische behandeling krijgen. Professionele zorg is vaak noodzakelijk, maar niet altijd. U kunt mogelijk ook andere vormen van hulp of ondersteuning verkrijgen, waar u eerst niet aan zou hebben gedacht. De sociale kaart van uw omgeving biedt hiervoor veel informatie. Die informatie kunt u terugvinden in uw gemeentegids, op de website van uw gemeente of op de sociale kaart van Zoetermeer.
 

Aanvraag

Verpleging en verzorging wordt aangevraagd en geïndiceerd via onze wijkverpleegkundigen. Vergoeding vindt plaats via de Zorgverzekeraar. Levering van ondersteunende begeleiding en huishoudelijke hulp wordt aangevraagd en geïndiceerd via de gemeente op basis van de WMO.
 

Indicatieonderzoek

Om een besluit te kunnen nemen over uw aanvraag verzamelen we informatie over uw persoonlijke situatie, zoals uw gezondheid en uw woonomstandigheden. Onze wijkverpleegkundige komt bij u op bezoek en vraagt met uw toestemming  soms ook informatie op bij de huisarts of de specialist.
 

Wie betaalt uw zorg?

Alleen voor zorg vanuit de WLZ en WMO betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het entraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de Belastingdienst. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl of bel 0800 - 1925.

Persoonlijke verzorging en verpleging worden sinds 2015 volledig vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed; voor deze zorg betaalt u dus geen eigen bijdrage.